Wide SP-E

Inntaksrista Wide SP-E med varmekabel er utviklet for at lufttilførselen ikke skal svikte om vinteren! Wide SP-E er i tillegg en meget effektiv luftinntaksrist mot regn og tåke. Widerista produseres i Sjøvannsbestandig Aluminium, et materiale som ikke ruster. Wide SP-E kan leveres i lakkert utførelse.

En spesiell teknikk utviklet av Wide sikrer energiøkonomien ved at varmen føres dit den har best effekt.

Informasjon om luftmengde er utgangspunkt for riktig dimensjonering. Våre representanter kan gi en vurdering av optimal lufthastighet i hvert enkelt tilfelle. For dimensjonering av VAV-anlegg tar man utgangspunkt i luftmengde ved en typisk driftsituasjon. Anbefalt arbeidsområde er fra 2 til 2,5 m/s.

Produktinformasjon:

Brosjyre SP-E

Typetegning SP-E