Dimensjonering

Informasjon om luftmengde er utgangspunkt for riktig dimensjonering. Våre representanter kan gi en vurdering av optimal lufthastighet i hvert enkelt tilfelle. For dimensjonering av VAV-anlegg tar man utgangspunkt i luftmengde ved en typisk driftssituasjon.

Det er viktig at luftstrømmen fordeles godt over arealet.

Dersom hastigheten blir for høy må man tenke på:

  1. Økt sjanse for inntrekking av løv, rusk og rask
  2. Økt sjanse for inntrekking av snø
  3. Blir trykkfallet for høyt?
  4. Støynivået øker
  5. Utskillingsgrad tåke og salt forbedres

Dybde for inntak inn og ned i vertikal sjakt