Offshore

Wide Industrier har opp gjennom årene fått en anselig referanseliste med prosjekter til Den Norske Sokkel.
Vi har levert ventilasjonssystemer til offshoremarkedet siden midten av nittitallet.
Våre inntakssystemer møter krav spesifisert i ISO15138 og Statoil sin TR1562.

Siden de første systemene ble levert i 1997 har vi konstruert, produsert og levert flere hundre luftinntakssystemer. Helt fra enkle ett-trinns panel ikke større enn et A4-ark, opp til store 3-trinns marinesystemer med kapasiteter over 300 000 M3/time.

Våre mest vanlige leveranser er imidlertid luftinntak for landbasert HVAC-bygg med enkle panel, og luftinntak for maskinrom til skip med ett- og to-trinns system.

Våre kunder dekker et stort spekter, fra store multinasjonale firmaer til små lokale entreprenører som bygger vår produkter og løsninger inn i sine prosjekter.

Vårt hovedmarked er helt klart Norge og offshoreindustrien i Nordsjøen. Men eksportandelen er økende, og vi eksporterer blant annet til Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Franrike og USA.