Planfilter

Våre inntaksrister fungerer som et grovfilter der store støvpartikler fanges opp i inntaksristens riller og skylles bort av vannet som dreneres bort neste gang det er regn eller tåke. I noen tilfeller er det imidlertid ønskelig med et ekstra filter som fanger opp små partikler og fuktighet.
Vi kan da anbefale vårt produkt Wide Access

 

 

AmerKleen M80
Disposable Glass Fibre Filter Media Pad
Teknisk datablad M80

 

 

 

 

 

 

AmerKool® M81
Demister Coalescing Pad
Teknisk datablad M81