Skip og marine

Rundt om i Verden seiler det en rekke skip med Wide sine luftinntak. Alt i fra New York Water Taxi, kystvaktskip, cruiseskip, livredningsbåter til isbrytere hvor vår løsning med varmekabel sørger for åpne luftinntak selv i arktiske strøk.

Siden de første systemene ble levert i 1997 har vi konstruert, produsert og levert flere hundre luftinntakssystemer. Helt fra enkle ett-trinns panel ikke større enn et A4-ark, opp til store 3-trinns marinesystemer med kapasiteter over 300 000 M3/time.

Våre mest vanlige leveranser er imidlertid luftinntak for landbasert HVAC-bygg med enkle panel, og luftinntak for maskinrom til skip med ett- og to-trinns system.

Våre kunder dekker et stort spekter, fra store multinasjonale firmaer til små lokale entreprenører som bygger våre produkter og løsninger inn i sine prosjekter.

Vårt hovedmarked er helt klart Norge og offshoreindustrien i Nordsjøen. Men eksportandelen er økende, og vi eksporterer blant annet til Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Franrike og USA.