Byggventilasjon - 5 tips for et godt valg av luftinntak/ventilasjonsrist

Det er mange ting som skal tenkes på når man skal velge en løsning som sikrer god byggventilasjon. La oss først starte med å se på hva ventilasjonsristens oppgave er - og det er kort fortalt å beskytte filtret, samt:

a) Den skal holde filtret så tørt som mulig så lenge som mulig. 
b) Fungere som et grovfilter.
c) Beskytte ventilasjonsanlegget frem til filtret. 

Her er våre beste 5 tips for når du skal velge luftinntak/ventilasjonsrist med et mål om god byggventilasjon:

 1. Velge ventilasjonsrist med horisontale eller vertikale lameller.
  Horisontale lameller har liten eller ingen utskilling av små dråper og tåke og har også stor risiko for inntrekning av regn og yr. Spesielt utsatt når det det blåser. Ventilasjonsrister med vertikale lameller stopper mer
  enn 99 % regn og tåke avhengig av fabrikat.  
 2. Velge ventilasjonsrist med horisontale eller vertikale lameller.
  Lufthastighet ved bruk av horisontale lameller er opp mot 1,5 m/s. For ventilasjonsrister med vertikale lameller velges ofte en lufthastigheten mellom 2,5 og 3 m/s, fortsatt med et lavt trykkfall. Ventilasjonsristens arealbehov reduseres med dette med opp mot 50 %.
 3. For å sikre ventilasjonsristen en optimal funksjon er det viktig at luften bak ventilasjonsristen gis gode strømningstekniske forhold.
  For liten dybde bak risten i forhold til luftinntakets høyde gir for stor hastighet i nedre del av ventilasjonsristen og for lav hastighet i øvre del. Optimalt bør dybden fra baksiden av risten til være lik høyden på risten. Dybde mindre en ½ høyde frarådes.
 1. Ved usikkerhet om ventilasjonsristen skal leveres med varmekabel, som forhindrer at snø, underkjølt regn eller is kan feste seg på risten, kan følgende spørsmål være til hjelp.
  Dersom stopp i frisklufttilførsel kan lede til:

  a: uønskede hendelser f.eks. stopp i lufttilførselen til et operasjonsrom
  b: vanskelig tilkomst for å fjerne snø/is som har festet seg på ventilasjonsristen.

  Er svaret ja på a og / eller b kan det være riktig å velge ventilasjonsrister med varmekabel.
 2. For å sikre høyest mulig utskillingsgrad av tåke, ved behovsstyrt ventilasjon/VAV, eventuelt ulikt behov sommer /vinter, kan deler av ventilasjonsristen blendes av med bruk av spjeld.

Wide Industrier har gjennom en årrekke sørget for et godt inneklima ved mange av landets skoler, barnehager, kontorbygg og kulturbygg med mer. Wide Industrier er stolt leverandør av inntaksrister til Den Norske Opera, Stortinget og Oljedirektoratet – men også til mer beskjedne bygg hvor vi er med på å sørge for tørre luftinntak og et godt inneklima. Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Takk! Vi tar kontakt med deg snart.
Ops! Noe gikk galt. Kan du se over det du skrev igjen?

Ring oss
Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 91 60 07 31
Epost: bjorn@wide.no

I vinterstid kan det ofte være utfordrende å holde luftinntaket åpent. Underkjølt tåke eller regn, våt snø eller kald fyksnø kan resultere i helt eller delvis tette luftinntak.  

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om de bør velge ventilasjonsrister med varmekabel, ventilasjonsristens virkemåte, samt hvordan de styres.

Denne artikkelen gir noen svar på dette.


Skal jeg velge ventilasjonsrister med eller uten varmekabel?

Det finnes ikke noe klart svar på når en skal velge ventilasjonsrister med varmekabel, men som en hjelp på veien stiller vi kundene følgende spørsmål:

A: Er luftinntaket lett tilgjengelig fra bakken eller via tak (?) samtidig som bygget har «en tjeneste» som har som oppgave å fjerne snø og is (?) er dette argumenter for ikke å ha varmekabel. Er svaret nei bør det velges ventilasjonsrister med selvregulerende varmekabel.  

B: Dersom luftinntaket fører luft til et rom der stopp i lufttilførsel vil gi en uønsket / kritisk situasjon, er dette et argument for å velge ventilasjonsriste med varmekabel.  

Ventilasjonsristens oppbygging:


Wide’s ventilasjonsrist SP-E(B), med vertikale lameller, benytter selvregulerende varmekabel som føres gjennom en ekstrudert kanal i lamellene, i drenskanalen og ut gjennom drensstussen. På denne måten får alle utvendige flater en temperatur som hindrer tilfrysing.

Effekten på varmekabelen tilpasses minimumstemperaturen for området der ventilasjonsristen skal benyttes. Wides varmekabler leveres for minimumstemperatur på minus 10, 20, 30 og 40 grader C. Avgitt effekt fra kabel øker når utetemperaturen synker.

Varmekabelen for minus 20 grader C avgir 1,6 kw / m2. Varmekabelen kan tilkobles 220 V 1- eller 3-fas alternativt 400 V 3-fas.    

Styring av selvregulerende varmekabel:

Den mest vanlige måten å styre varmekabelen er via en temperaturføler. Temperaturføleren, en probe, festes på ventilasjonsristens overflate og gir et signal til varmekabelens kontaktor når temperaturen er sunket til innstilttemperatur.

Spenning kobles da til varmekabelen og den vil være påsatt frem til overflatetemperaturen på ventilasjonsristen er steget til innstilt temperatur.

På denne måten unngås det at dråper fra underkjølt tåke, eller regn fester seg som is-krystaller påmetallet. Samtidig vil oppsamlingslommene på lamellene få tilført tilstrekkelig varme til å smelte snø.

En spesiell teknikk utviklet av Wide sikrer en høy energiutnyttelse / økonomived at varmen føres dit den har best effekt.

Vedbruk av snøføler oppnås en energibesparelse på opptil 80 % i forhold til brukav temperaturføler / probe.
Oppstart og dimensjonering av et anlegg:


En selvregulerende varmekabel har en startkarakteristikk tilsvarende en asynkronmotor. Kabelen har en høy startstrøm som faller raskt og stabiliserer seg i løpet av 5– 15 sekunder, avhengig av ute-temperatur ved oppstart. Startstrømmen blir i denne korte perioden,
opp til 2 – 3 ganger så høy som effekten skulle indikere. Av den grunn anbefales det å benytte sikringer med C-karakteristikk.  

Tåke og underkjølt regn
Panelerutens varme blir noen tiendels grader kaldere enn lufttemperaturen pga kjøleeffekt av hastigheten inn gjennom luftinntaket. Dette medfører at underkjølt regn og tåke kan fryse på metallflater som står i luft-strømmen. Med integrert varmekabel vil lamellenes overflate-temperatur holdes noe varmere enn lufttemperaturen, og derved hindre at dråpene avsettes som iskrystaller og tetter luftinntaket.

Våt snø
Sidenlamellene er varmere enn lufttemperaturen, vil ikke den våte snøen feste seg på selve lamellen, men renne ned i dreneringspannen på samme måte som regnvann. En ekstra sløyfe på varmekabelen holde avløpet åpent slik at smeltevannet dreneresut via et oppvarmet avløp.

Kald fyksnø
Ved sterk kald vind kan det dannes store mengder med svært lett "fykesnø" som holder seg svevende i lufta, og følger med inn i luftinntak.

Denne snøen vil delvis fanges opp i den første store lommen på lamell profilet, og bygge seg opp der, og delvis kunne avsettes på lamelloverflatens riller. Snøen som bygger seg opp i lommen vil smelte og fordampe selv på en ekstra kald vinterdag.

Snø som kommer igjennom ventilasjonsristen må smeltes og dreneres bort i eget kammer på innsiden av ventilasjonsristen. Som et alternativ kan vi levere WideDropSafe filter med en vannavstøtende overflate for å hindre at kald fyksnø passerer ventilasjonsristen.

Oppsamlet snø vil falle ned i filterposens vanntette bunn for deretter å blidrenert ut. Filterposen må etterses, eventuelt ved hjelp av trykkfallsmåling, i perioder med store mengder fyksnø.   

Contact form

This form uses grid for its layout. Adjust and reorganize the divs inside the Form Grid to fit 1 or 2 grid columns as needed.

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Alle rettigheter reservert | 2020 ©
Følg oss på Facebook og LinkedIn

Wide Industrier AS
Sagveien 15 N-1890 Rakkestad Norge