Ventilasjonsrister, louvers og filtersystemer til bruk offshore

Wides Industrier blir ofte spesifisert som leverandør når det er behov for ventilasjonsrister offshore, både i Nordsjøen og andre mer fjerntliggende havområder. Vi er naturlig nok stolte av dette.

Som leverandør til offshore, i mer enn 20 år, har våre ventilasjonsrister «opplevd» det aller meste av hva en ventilasjonsrist kan bli utsatt for. Wides ventilasjonsrister blir ofte kalt Offshore risten, Nordsjø risten, Wide ME, Wide inntaksrist, Wide dråpefanger, Wide luftinntak, Wide louver, Wide air intake, Wide demister eller bare Widerista.
«Kjært barn har mange navn».

Nedenfor har vi satt opp 5 egenskaper som vi erfarer at er viktige årsaker til at Wide ofte er det foretrukne valget for ventilasjon i offshorebransjen:

1. Wides ventilasjonsrister møter de kravene som Equinor har beskrevet i sin tekniske kravspesifikasjon TR1562. I denne kravspesifikasjonen har Equinor samlet alle krav de gjennom mange år har erfart at må stilles til produkter som skal benyttes offshore. Inkludert i dette er at ventilasjonsristen må tåle kastevind / gust wind velocity opp til 64 m/s. Wides ventilasjonsrist er designet for å tåle dette.
De har også satt krav til hvor effektiv ventilasjonsristen skal være til å stoppe regn. Equinors krav er «separation efficiency of minimum 95%». Wide ventilasjonsrister møter dette kravet med god margin.

2. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har utarbeidet krav til luftkvalitet for ulike bruksområder. Disse kravene er beskrevet i ISO15138. ISO’s krav til de ulike bruksområdene er definert som «Performance requirements», Intake category I, II og III. Wides ventilasjonsløsninger møter alle kravene i Category I, II og III. Ventilasjonsristen, uten bruk av filter, møter kravene i Category III. Ventilasjonsristen i kombinasjon med Wide Drop Safe filter møter kravene i Category I og II. Category I er satt som krav for boligplattform/Living Quarter og inkluderer bl.a. krav til filtrering av salt / salt content 0,01 x 10-6.

Wide Drop Safe ventilasjonsrist filter ISO15138
Wide Drop Safe ventilasjonsrist filter ISO15138


3. Utstyr som benyttes offshore er eksponert for saltvann og saltholdig luft. For å forhindre korrosjon må alle materialer som benyttes, og som skal ha en lang levetid, være motstandsdyktige mot korrosjon.
Wides ventilasjonsrister produseres i sjøvannsbestandig aluminium.
Sjøvannsbestandig/ seawater resistant aluminium AA6063 T6 er utviklet for å ha høy motstandsdyktighet mot korrosjon.
Mer enn 20 års bruk av Wides ventilasjonsrister offshore, blant annet i Nordsjøen, har bevist at AA6063 T6 har de rette egenskapene og at dette materialet derfor er velegnet for bruk i korrosjonsutsatte omgivelser.

4. Ved snø og is, kan ventilasjonsinntaket bli gjennfroset/gjensnødd. For å sikre at dette ikke skjer, har Wide en løsning hvor det er benyttet elektriske varmekabler i lamellene og dryppannen.
Denne løsningen er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder (ATEX).
Ved behov for ventilasjonsrister med varmekabel leveres ATEX godkjente ventilasjonsrister, type Wide Wide SP E heat traced air intake demister som er ATEX sertifisert DNV GL Nemko Presafe for bruk i zone II.

Erfaringer med leveranser til offshore har også gitt oss ordrer til offshore vind / «offshore wind power». Disse leveransene har ikke krav til ATEX men det er behov for robuste og velprøvde løsninger / «proven design».

I kombinasjon med ventilasjonsristene kan vi også levere «holding frames»/ monteringsrammer i AISI 316 som også møter TR1562.  Disse kan leveres som løse enheter eller sammen montert til «chessboard»/sjakkbrett, med ramme/flens rundt. Flensen kan være iht ISO15138.  Wide leveres også filterhus i sjøvannsbestandig aluminium og syrefast stål. 

Dersom prosjektet/sluttkunde av ulike årsaker krever ventilasjonsrister levert i syrefast materiale, AISI316, leverer Wide også dette. De har navnet Wide MA og møter de samme krav som våre ventilasjonsrister i sjøvannsbestandig aluminium, men de leveres ikke med varmekabel.

Wide SP-E ATEX ventilasjonsrist varmekabel
Wide SP-E ATEX ventilasjonsrist varmekabel

5. For å hindre korrosjon/våte finfilter, er det behov for å stoppe regn fra å trenge gjennom ventilasjonsristen. Wides ventilasjonsrister stopper 100 % av regn fra å trenge inn i ventilasjonskanalene. De er testet av tredjepart i henhold til Norsk Standard EN 13030. 


Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende ventilasjonsprat!

Kontaktskjema

Takk! Vi tar kontakt med deg snart.
Ops! Noe gikk galt. Kan du se over det du skrev igjen?

Ring oss
Bjørn Arne Gundersen
Salgssjef

Mobil: 91 60 07 31
Epost: bjorn@wide.no

I vinterstid kan det ofte være utfordrende å holde luftinntaket åpent. Underkjølt tåke eller regn, våt snø eller kald fyksnø kan resultere i helt eller delvis tette luftinntak.  

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om de bør velge ventilasjonsrister med varmekabel, ventilasjonsristens virkemåte, samt hvordan de styres.

Denne artikkelen gir noen svar på dette.


Skal jeg velge ventilasjonsrister med eller uten varmekabel?

Det finnes ikke noe klart svar på når en skal velge ventilasjonsrister med varmekabel, men som en hjelp på veien stiller vi kundene følgende spørsmål:

A: Er luftinntaket lett tilgjengelig fra bakken eller via tak (?) samtidig som bygget har «en tjeneste» som har som oppgave å fjerne snø og is (?) er dette argumenter for ikke å ha varmekabel. Er svaret nei bør det velges ventilasjonsrister med selvregulerende varmekabel.  

B: Dersom luftinntaket fører luft til et rom der stopp i lufttilførsel vil gi en uønsket / kritisk situasjon, er dette et argument for å velge ventilasjonsriste med varmekabel.  

Ventilasjonsristens oppbygging:


Wide’s ventilasjonsrist SP-E(B), med vertikale lameller, benytter selvregulerende varmekabel som føres gjennom en ekstrudert kanal i lamellene, i drenskanalen og ut gjennom drensstussen. På denne måten får alle utvendige flater en temperatur som hindrer tilfrysing.

Effekten på varmekabelen tilpasses minimumstemperaturen for området der ventilasjonsristen skal benyttes. Wides varmekabler leveres for minimumstemperatur på minus 10, 20, 30 og 40 grader C. Avgitt effekt fra kabel øker når utetemperaturen synker.

Varmekabelen for minus 20 grader C avgir 1,6 kw / m2. Varmekabelen kan tilkobles 220 V 1- eller 3-fas alternativt 400 V 3-fas.    

Styring av selvregulerende varmekabel:

Den mest vanlige måten å styre varmekabelen er via en temperaturføler. Temperaturføleren, en probe, festes på ventilasjonsristens overflate og gir et signal til varmekabelens kontaktor når temperaturen er sunket til innstilttemperatur.

Spenning kobles da til varmekabelen og den vil være påsatt frem til overflatetemperaturen på ventilasjonsristen er steget til innstilt temperatur.

På denne måten unngås det at dråper fra underkjølt tåke, eller regn fester seg som is-krystaller påmetallet. Samtidig vil oppsamlingslommene på lamellene få tilført tilstrekkelig varme til å smelte snø.

En spesiell teknikk utviklet av Wide sikrer en høy energiutnyttelse / økonomived at varmen føres dit den har best effekt.

Vedbruk av snøføler oppnås en energibesparelse på opptil 80 % i forhold til brukav temperaturføler / probe.
Oppstart og dimensjonering av et anlegg:


En selvregulerende varmekabel har en startkarakteristikk tilsvarende en asynkronmotor. Kabelen har en høy startstrøm som faller raskt og stabiliserer seg i løpet av 5– 15 sekunder, avhengig av ute-temperatur ved oppstart. Startstrømmen blir i denne korte perioden,
opp til 2 – 3 ganger så høy som effekten skulle indikere. Av den grunn anbefales det å benytte sikringer med C-karakteristikk.  

Tåke og underkjølt regn
Panelerutens varme blir noen tiendels grader kaldere enn lufttemperaturen pga kjøleeffekt av hastigheten inn gjennom luftinntaket. Dette medfører at underkjølt regn og tåke kan fryse på metallflater som står i luft-strømmen. Med integrert varmekabel vil lamellenes overflate-temperatur holdes noe varmere enn lufttemperaturen, og derved hindre at dråpene avsettes som iskrystaller og tetter luftinntaket.

Våt snø
Sidenlamellene er varmere enn lufttemperaturen, vil ikke den våte snøen feste seg på selve lamellen, men renne ned i dreneringspannen på samme måte som regnvann. En ekstra sløyfe på varmekabelen holde avløpet åpent slik at smeltevannet dreneresut via et oppvarmet avløp.

Kald fyksnø
Ved sterk kald vind kan det dannes store mengder med svært lett "fykesnø" som holder seg svevende i lufta, og følger med inn i luftinntak.

Denne snøen vil delvis fanges opp i den første store lommen på lamell profilet, og bygge seg opp der, og delvis kunne avsettes på lamelloverflatens riller. Snøen som bygger seg opp i lommen vil smelte og fordampe selv på en ekstra kald vinterdag.

Snø som kommer igjennom ventilasjonsristen må smeltes og dreneres bort i eget kammer på innsiden av ventilasjonsristen. Som et alternativ kan vi levere WideDropSafe filter med en vannavstøtende overflate for å hindre at kald fyksnø passerer ventilasjonsristen.

Oppsamlet snø vil falle ned i filterposens vanntette bunn for deretter å blidrenert ut. Filterposen må etterses, eventuelt ved hjelp av trykkfallsmåling, i perioder med store mengder fyksnø.   

Contact form

This form uses grid for its layout. Adjust and reorganize the divs inside the Form Grid to fit 1 or 2 grid columns as needed.

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Alle rettigheter reservert | 2020 ©
Følg oss på Facebook og LinkedIn

Wide Industrier AS
Sagveien 15 N-1890 Rakkestad Norge